Himdalen – concert installation

The entire evening and night outdoor in a 12 hour concert installation at several local positions in the terrain.
Loudspeakers, live musicians and video.
24-25. November 2018. Location is Himdalen, Akershus in Norway.

Konkret informasjon om tidspunkt, oppmøte og turutstyr vil kunngjøres når tiden nærmer seg.

Himdalen er et dalsøkk øst for Øyeren i Akershus. Her ligger Norges eneste sluttdeponi for radioaktivt avfall – KLDRA Himdalen.
Stedet og funksjonen med lagring av avfall med lang halveringstid setter spørsmål om kommunikasjon på spissen, særlig over ekstreme tidsspenn. Radioaktive stoffer har halveringstid på alt fra sekunder, via tiår, til milliarder av år. Jo større tidsspenn, jo vanskeligere blir forståelsen av konteksten dette inngår i. Mening oppstår ikke i overbringelse av informasjon alene, men i kontekst, som er helt avgjørende for hvordan vi oppfatter situasjoner, kulturer, sivilisasjoner, våre omgivelser og verden rundt oss.

Musikk er koding som må dekodes i en gitt kontekst for å gi mening. Fornemmelsen av stedet, en fysisk tilstedeværelse og manøvrering i det lokale landskapet rundt deponiet er nødvendig for å forsøke å sette sammen bitene av verket, som er spredt rundt i terrenget, til en personlig forståelse. Publikum må orientere seg rundt i området. Telt og egnet tøy for årstiden må tas med.

Medvirkende: Aksiom ensemble og notam.