Comatose

music – 2004 – orchestra, 18 min

Comatose ver. 2.1 handwritten SCORE.pdf
Comatose ver. 3.0 sibelius SCORE.pdf

3 (1. and 2. also picc, 3. also afl) – 3 (3. also C.A.) – 3 (3. also bscl) – 3 (3. also Cbsn)
4 – 3 (1. also picc) – 3 – 1
pno – hp – timp
4 perc
14 – 12 – 10 – 8 – 7
Score and parts at NB noter
First performed 4. May 2005 by Gothenburg Symphony Orchestra, Conducted by Johannes Gustavsson
Version 2.1 (2. Sep 2005 – handwritten)
Version 3.0 (2. Sep 2005 – sibelius)

Review

Mycket att imponeras av 
(tre fyrar)
Diplomkonsert 
Jill Widén flöjt, Cibrán Sierra-Vázquez violin, Knut Olaf Sunde komposition
Göteborgs Symfoniker, dirigent Johannes Gustavsson
Konserthuset, onsdag

“[…] Den starkaste upplevelsen under denna konsert blir i stället uruppförandet av Knut Olaf Sundes orkesterstycke Comatose. Här cirklar klangerna nervöst kring en serie mittpunkter utan att det uppstår någon tydlig utvecklingslinje, och det är just denna brist på “lösning” och logisk uppbyggnad som gör verket intressant. Ett slags hypertillstånd uppstår när klangerna lagras på varandra, som när piccolaflöjtens skärande diskantton glider in i violinernas flageolettspel i det översta registret. Nervtrådarna utanför, men lyssnandet innanför klangkroppen.”
–Magnus Haglund, GöteborgsPosten, 7. mai 2005