Himdalen – land music

English below

Oppdatering 22.11.2018:

Cash is king for alkoholkjøp i Himdalen, der Skrot serverer, og det ikke er dekning for kort og Vipps. Det er stabil værtype nå, og varslet klarvær og -2 til -4 grader. Barmark. Helt ypperlig. Denne novembernatta kan ein ikkje sova burt. Gleder meg til å gjennomføre med de dyktige og utholdende musikerne Anders Kregnes Hansen, Ole Martin Huser-Olsen, Jonas Cambien og Christian Meaas Svendsen, samt Mattias Pollak, Henrik Beck Kæmpe, Morten Minothi Kristiansen, Bjørn Erik Haugen, Jøran Rudi, Cato Langnes og Erik Engblad. Velkommen på ekstrem konsert og sosial lytting!

Bussen kan kjøre innom Lillestrøm stasjon – hvis du ønsker det, send sms til 990 06 461 (Christian Meaas Svendsen) senest kl 1730 lørdag 24.11.

Billett 400 full / 300 honnør og student – inkluderer tre måltider og transport. Billett med Vipps til nr. 534535.

Ta for all del med godt og varmt tøy, hodelykt og det du måtte trenge av utstyr for en natt ute i november.

Hele kvelden og natta ute i novemberdødt østlandslandskap inni skauen.

Konsert av Knut Olaf Sunde
Høyttalere, musikere
24. til 25. november 2018
Himdalen i Akershus
Tid: kl. 18.00
Bill: 400/300

Himdalen er et dalsøkk øst for Øyeren i Akershus. Her ligger Norges eneste lager og sluttdeponi for radioaktivt avfall – KLDRA Himdalen. Stedet og funksjonen med lagring av avfall med lang halveringstid setter spørsmål om kommunikasjon på spissen, særlig over ekstreme tidsspenn. Radioaktive stoffer har halveringstid på alt fra sekunder, via tiår, til milliarder av år. Jo større tidsspenn, jo vanskeligere blir forståelsen av konteksten dette inngår i. Før skriftkulturen kom for mer enn fem tusen år siden var myter den mest reelle lagringskanalen. Og myter er blitt tolket ut fra gjeldende kontekst opp gjennom tidene. Mening oppstår ikke i overbringelse av informasjon alene, men nettopp i kontekst, som er helt avgjørende for hvordan vi oppfatter situasjoner, kulturer, sivilisasjoner, våre omgivelser og verden rundt oss.

Fornemmelsen av stedet, en fysisk tilstedeværelse og manøvrering i det lokale landskapet rundt deponiet er nødvendig for å forsøke å sette sammen bitene av verket, som er spredt rundt i terrenget, til en personlig forståelse. Publikum må orientere seg rundt i området, i mørket, med uklarhet, ubehag og motstand. Lydsituasjonene er lange, nesten stillestående prosesser.

Transport og konsertstart

Det blir satt opp buss fra Oslo S sjøsiden. Avgang kl 18:00 lørdag 24. nov 2018. Møt opp i god tid. Kryss av for buss når du kjøper billett. Det blir retur med buss om morgenen søndag 25. november.

Det er også mulig å kjøre selv. GPS-posisjon med desimalgrader: 59.80239, 11.29595 Parkér et stykke unna langs veien.

Konserten starter både i Himdalen og ombord i bussen kort etter kl. 18:00. Konserten varer hele natten frem til kl 07:00 morgenen etter.

Mat

Det serveres kjøtt på grillen utpå kvelden, enkel nattmat og enkel grøtfrokost.

Klær og utstyr

Ta med godt og varmt tøy, lommelykt/hodelykt og utstyr for en kald natt ute. Sitteunderlag og liggeunderlag, samt evt. telt eller hengekøye, sovepose og drikke kan være lurt. Ikke undervurder varmebehovet: Ullundertøy, vintersko, vinterbukse, tjukke gensere, varm jakke, god lue og votter.

Det blir gravd latrine.

Billetter

Vipps nr. 534535 kosunde.
Husk å angi egentransport eller buss!

I samarbeid med Aksiom ensemble, notam og Institutt for energiteknikk.

Medvirkende:
Musiker (Aksiom): Ole Martin Huser-Olsen
Musiker (Aksiom): Jonas Cambien
Musiker (Aksiom): Anders Kregnes Hansen
Musiker (Aksiom): Christian Meaas Svendsen
Filmfoto og lys: Mattias Pollak
Foto og lys: Henrik Beck Kæmpe
Teknisk produsent: Morten Minothi Kristiansen
Produksjonsassistent: Bjørn Erik Haugen
Produsent (notam): Jøran Rudi
Utvikler (notam): Thom Johansen
Lydtekniker (notam): Cato Langnes
Bak grillen: Erik Engblad
PR: Ellen Ugelvik
Komponist og konsept: Knut Olaf Sunde

Støttet av Norwegian Artistic Research Programme, Norges musikkhøgskole, notam, Norsk Kulturfond og Ny Musikk.

The entire evening and night outdoor in the dead of November.

A site specific concert by Knut Olaf Sunde
Loudspeakers, live musicians.
24-25. November 2018. Himdalen, Akershus in Norway.
18:00
Tickets: 400 / 300 NOK

Himdalen is a small unpopulated valley surrounded by pine forest hills an hour by car east of Oslo. The only storage and repository facility for radioactive waste in Norway is located here. The site and its function of storing waste of long half-life arises questions about communication, especially across extreme time spans. Radioactive substances have half-times from seconds via decades to billions of years. The greater the time span, the more difficult the understanding of context becomes. Myths were the realistic channel of saving information prior to scripture evovled more than five thousand years ago. And myths have been interpreted in what was always the present context. Meaning does not merely arise as information is conveyed, but is dependent upon context, of how we perceive situations, cultures, civilizations, the world and our immediate surroundings.

Physical presence and maneuvering in the local landscape is necessary to try and put the outspread elements of the work together. The audience must navigate the area, in darkness, with uncertainty, inconveneince and strain. The sound situations are prolonged, almost stagnant processes.

Transport

Separate bus from from seaside Oslo S at 18:00 Saturday 24. November 2018.
Driving directions: use GPS decimal degrees 59.80239, 11.29595.
The concert starts in Himdalen as well as aboard the bus shortly after 18:00. It goes on until 07:00 the next morning. The bus returns to Oslo after some breakfast.  

Food

There will be barbeque in the evening, some midnight snack and some light breakfast.

Clothing and equipment

Wear warm clothing, bring a flashlight and equipment for a cold night outdoors. Seating pads, sleeping pads, possibly a tent or hammock, sleeping bag and something to drink is recommended. Do not underestimate the temperature: thermal underwear, winter boots, winter trousers, warm pullovers, a good hat and warm gloves.
Fascilities: a latrine will be established.

Tickets

Vipps nr. 534535 kosunde (Norwegian system) – or send e-mail to sunde@kosunde.no.

Musicians: Aksiom ensemble
Audio engineering: notam
In cooperation with Institutt for Energiteknikk

Contributors:
Musician (Aksiom): Ole Martin Huser-Olsen
Musician (Aksiom): Jonas Cambien
Musician (Aksiom): Anders Kregnes Hansen
Musician (Aksiom): Christian Meaas Svendsen
Cinematographer and light: Mattias Pollak
Photo and light: Henrik Beck Kæmpe
Technical producer: Morten Minothi Kristiansen
Production assistant: Bjørn Erik Haugen
Producer (notam): Jøran Rudi
Developer (notam): Thom Johansen
Audio engineer (notam): Cato Langnes
Barbecue: Erik Engblad
PR: Ellen Ugelvik
Composer and concept: Knut Olaf Sunde

Supported by Norwegian Artistic Research Programme, Norwegian Academy of Music, notam, Norsk Kulturfond and Ny Musikk.