Mirnyj – concert

27. november 2018
Jakob kirke, Oslo
16.00 og 20.30 

Billetter kl 16.00: 250/200 https://www.ticketmaster.no/event/mirnyj-billetter/588043
Billetter kl 20.30 250/200 https://www.ticketmaster.no/event/mirnyj-billetter/588047

 

Fire timer immersivt audiovisuelt verk med film, fluktstoler og multikanals omsluttende høyttalere.
Laget av Knut Olaf Sunde

Mirnyj er en gruveby i Sibir i Russland. Grunnlaget for byen er diamantforekomstene. I byen ligger et nedlagt dagbrudd som med sine enorme dimensjoner er verdens nest største mennesekapte hull i bakken.

For å forstå noe må vi innta et fremmed perspektiv. Vi må trå utenfor det vi allerede vet, fra der vi allerede er. Vi må navigere i det ukjente. Verket forsøker å skape en følelse av å være der, å få til fornemmelsen av et annet sted. Det er utspente lydsituasjoner med nakne lydstrukturer, i en monotoni med mye plass, over lang tid og med langsomme prosesser. Lydlandskap og filmet materiale er fra Russland og Sibir, satellittbilder og monokromt flimmer.

Det blir brukt blinkende lys som for fotosensitive eller andre kan oppleves ubehagelig.

 

Realisering av notam og prosjektorpøblene. Takk til Ny Musikk for lån av utstyr.

Konserten er den offentlige presentasjonen av Knut Olaf Sundes kunst-PhD-prosjekt Site Awareness in Music – recontextualizing a sensation of another place på Norges musikkhøgskole.

Støttet av Norwegian Artistic Research Programme, Norges musikkhøgskole, notam og Norsk Komponistforening.